YÖ DÖNKO KOSS
Hackil Free

Lyrics, music & vocals: Bems Diaoune
Bass guitar: Benjamin Vincent
Keys: Vincent Goffart
Drums: Dub Jayad
Produced by Naomi Bentein
Recorded by Naomi Bentein, Michaël Verlinden, Gorik De Smet at de Rockfabriek
Mixing & mastering by Naomi Bentein, Mauro Bentein, Michaël Verlinden